همکاری با موسسه مشاوران دانشگاه

موسسه مشاوران دانشگاه (آتاتز) با چندین سال تجربه در کلیه تحقیق های علمی آماده همکاری با محققین در زمینه مشاوره و آموزش نگارش پروپوزال پایان نامه در کلیه رشته های دانشگاهی می باشد..

شرایط همکاری با موسسه مشاوران دانشگاه

  • فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد یا دانشجوی مقطع دکتری
  • دارا بودن توان بالا به منظور انجام تمامیبخش های مقاله و پایان نامه
  • متعهد بودن به تحویل کارها در زمان مقرر
  • آموزش دادن تحقیق به دانشجو و مشتری طی چندین جلسه توجیهی حضوری و یا غیر حضوری (فایل آموزشی، فیلم آموزشی و …)

همکاری

مزایای همکاری با مشاوران دانشگاه

  • تسویه موقع با متخصصین گرامی
  • انجام کلیه تحقیقات به صورت غیر حضوری
  • ارتباط محققین با مشتری فقط از طریق موسسه و محرمانه بودن اطلاعات شخصی محقق
  • تکمیل و ارسال فایل رزومه به آدرس s.mohamad_k@yahoo.com
  • تکمیل اطلاعات فرم زیر

موسسه مشاوران دانشگاه (آتاتز) با چندین سال تجربه در کلیه تحقیق های علمی آماده  با محققین در زمینه مشاوره و آموزش نگارش پروپوزال پایان نامه در کلیه رشته های دانشگاهی می باشد.موسسه مشاوران دانشگاه (آتاتز) با چندینمدرک تحصیلی*
الصاق فایل رزومه
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید